Виж

сега

Международни партньори в България за първи път; Балкански фокус върху иновациите в културния мениджмънт и партньорства "бизнес-град-творческа сцена" в София.

Още >

Виж

как

Знанията и стандартът за качество на Интеркултура Консулт® са въплътени в международните профили на доказани професионалисти. Всеки проект се създава с уникален почерк.

Още >

Виж

преди

През последните 13 години работихме с широк диапазон партньори за утвърждаване на културни инициативи и глобално развитие. Споделяме избрани моменти.

Още >

Виж

още

Интеркултура Консулт® споделя опит и ноу-хау и опит чрез отворена иновация. Предоставяме открит достъп до ключови документи.

Още >