НА

ФОКУС

Пилотните дейности на нашите партньори в проекта "Времеви перспективи" са вече във финална фаза. Благодарим на експертите, творците и доброволците, които ги подкрепиха!

Вижте повече тук