Капацитет

Фотография: "Партньорства за Творческа София" 2017, Християн Йовчев

Интеркултура Консулт e специализирана Европейска консултантска фирма в сферата на културата, творчеството и развитието. Изкуствата и творческите индустрии са основния ни фокус. От 2004 работим с организации от обществения, частния сектор ; с асоциации и глобални екипи.

Компанията предлага ноу-хау и международна експертиза в следните области:

  • Въвеждане на иновации в културните политики, програми и дейности
  • Предвиждане на културно въздействие и привличане на разнообразни аудитории
  • Развитие на програми и поощряване на между-културния диалог
  • Разработка на дейности за професионално развитие и мрежови партньорства

Уникалният ни опит е свързан с развитие на културата на местно ниво, подпомагане за КТИ в Европейския Съюз; цифровия и глобален пазар, посоки за развитие на ресурсите на културата и изкуства, културното наследство и творческия туризъм.

Предлагаме международна експертиза и ноу-хау - пишете ни на български, in English, на русском, en français, en Espagnol, in het Nederlands, auf Deutsch, po Polski, на Хрватски … влезте в контакт!