Капацитет

Интеркултура Консулт е партньор и домакин на много международни инициативи и ключови междукултурни дейности. Работим за организации от обществения и частния сектор, общини, асоциации, творци, екипи и професионални мрежи на изкуствата от Европа, предприемачи, глобални и междудисциплинарти екипи.

Компанията предлага ноу-хау и международна експертиза в следните области:

  • Изследване и въвеждане на иновации в културните политики, програми и дейности
  • Предоставяне на международна експертиза за предвиждане на културно въздействие, вграждане на целите на заинтересовани страни и привличане на разнообразни аудитории
  • Реализиране на отделни проекти, подпомагане на програми на широка гама организации и развиване на между-културния диалог
  • Разработка на програми за професионално развитие насочени към мениджъри в сферата на изкуствата и културата с цел обмен на ноу-хау и укрепване на мрежови партньорства

Знанията и стандартът за качество на Интеркултура Консулт са въплътени в международните профили на доказани професионалисти и ключови експерти.