Collab 4 HySust CCI

Интеркултура консулт е българският партньор в Collab 4 HySust CCIs – три годишен проект за европейско сътрудничество (collab).

Следете актуални новини в нашия бюлетин!

Collab 4 Hy Sust CCI навлиза във фаза оценяване на предложения

След отворената покана към културни и творчески организации, през октомври партньорите оценяват направените от тях предложения. Ще бъдат избрани 15 организации, които да развият своите идеи.

Успешен старт на проекта в Пловдив

На 1 септември 2023 г. дадохме официален старт на проекта в Пловдив и онлайн. Партньорите споделиха целите на проекта и възможностите, които той предоставя. Споделени бяха примери за добри практики от Италия, Гърция и Дания. Партньорите от Сърбия представиха ролята на културните и творческите организации в постигането на целите за устойчиво развитие. Събитието се проведе с подкрепата на Община Пловдив в Изложбена зала “2019” на Градската художествена галерия.

Collab 4 Hy Sust CCI е проект съ-финансиран по програма “Творческа Европа” на ЕС и от Национален фонд “Култура”, България

Проектът отговаря на нужди на творческия сектор, които анализирахме през 2022 г. в България, Сърбия, Гърция, Дания, Италия и ЕС. В условията на множество кризи предизвикателствата пред творческите организации се увеличават. В същото време очакванията на обществото към тях нарастват. Нужни са нови умения за изграждане на трайна връзка не само с публиките. Активно взаимодействие се търси и с потенциални партньори от сектори като образование, туризъм и свързаните с тях производства на автентични или творчески продукти и услуги.

Collab 4 Hy Sust CCI цели да подкрепи културни и творчески инициативи, които развиват нови подходи във връзката с публиките и устойчивото развитие чрез партньорства.

Collab 4 HySust ще осигури необходимото ноу-хау на 15 организации да реализират идеите си и да се утвърдят като културни стълбове в своите общности.

15 инициативи избрани с отворена покана ще получат:
1) участие в 5 обучителни сесии с насоки, концепции и практически съвети;
2) менторска подкрепа от международни експерти;
3) микрогрант за създаване на прототипи в процес на инкубация;
4) участие в мрежа ангажираща региона на Югоизточна Европа за активно европейско сътрудничество в иновационни партньорства

Посетете онлайн пространството на проекта за повече информация.

Партньори:

Партньори в проекта са културни организации от Европа: Materahub – Италия (член на EIT C&C), Интеркултура Консулт която води 3ти микроинкубатор в подкрепа на иновационни партньорства, Syn+Ergasia Syn+Ergasia – артистични подходи за устойчивост в пост-аграрните територии - Гърция, Det Flyvende Teater – творческа организация партнираща с летище Билунд и компанията Лего в Дания и Nova Iskra – член Европейската мрежа на Творческите Хъбове и партньор в GLAMMONS, Сърбия.

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ:

Община Пловдив

Пловдив е втори по големина в България, той е най-древният жив град в Европа. Древната хубост на Пловдив, неговото стратегическо местоположение и културните събития през цялата година го определят като място за непрекъснати срещи на култури и цивилизации. Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Двадесет години след като беше домакин на Месеца на културата през 1999 г., градът отбелязва през 2019 г. най-престижната културна инициатива на Европейския съюз. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който предоставя нови възможности за развитие на потенциала на града победител и нова международна видимост на българската култура като цяло.
Проектът е съфинансиран от програма "Творческа Европа" (CREA).