Контакт

Предлагаме следните услуги и експертиза и:

  • международна експертиза в контекста на България, ЮИЕ, ЕС
  • Изследване и въвеждане на иновации - местни и международни проекти;
  • професионално развитие с междусекторни партньорства;
  • отворен достъп до ресурси за устойчиво развитие на КТИ
  • доклади и участия в КТИ конференции и иновационни форуми.

Международната експертиза и ноу-хау на Интеркултура Консулт позволяват да ни пишете на български, in English, на русском, en français, en Espagnol, in het Nederlands, auf Deutsch, po Polski, на Хрватски...

Очакваме вашите въпроси и идеи!

Интеркултура Консулт

a: ул. "Калина Малина" 17
1111 София, България

e-mail: info@inter-cultura.eu
м: 0898 375 110

* Име:

* Е-поща:

* Съобщение:

Не съм робот!
* Задължителни полета