Истории от Европа

В периода септември 2019 – февруари 2022 международният проект European Stories ("Истории от Европа") с подкрепата на програма Еразъм + подпомогна развитието на нови културни маршрути в сферата на туризма.

Два от партниращите градове са Европейски столици на културата 2019, което беше важно в контекста на този проект: Матера в Италия и Пловдив в България.

Резултати от проекта:

Международни обучения по проекта:

Октомври 2021 г. в Матера, Италия

Обучение водено от италианските партньори Materahub в периода 10 - 14 октомври.

В него партньори и участници научиха тайните на града и как жители и разнородни по мисията си организации работят за запазване на неговото културно наследство и в полза на общността. Основно, те създават пространства за споделени събития в общността и се стремят да ангажират туристите като „временни жители“. В края на проекта партньорите отчетоха, че тази роля, не е била еднозначно разбираема или приета от туристите и от местните организации в хода на 2019 г. по време на титлата Европейска Столица на Културата.

В обучението бяха тествани и различни бизнесмодели. Екипът на Интеркултура консулт участва с пример от България за развитие на алтернативен културен туризъм в Челопеч. Можете да прочетете повече за предложението на английски тук.

Юни 2021 г.

Онлайн обучение водено от партньорите в Ирландия и Румъния в периода 21 - 23 юни. Участниците се запознаха с различни инструменти за създаване и представяне на истории в дигитална среда, включително AR и VR инструменти. Част от тях са посочени тук.

Март 2021 г.

Първото международно обучение бе проведено онлайн от партньорите от България в периода 23 - 25 март. В него участниците се запознаха с различни методи за извличането на истории от местния контекст и за прилагането им в изработването на туристически предложения – на живо и в дигитална среда.

Екипът на Интеркултура консулт: д-р Рут Черингтън, д-р Петя Колева и Милена Бербенкова, представи тествани методи и похвати на пренасяне на истории в дигитална среда. Д-р Рут Черингтън представи формата на „place-cast“ – истории за конкретни места във формата на подкаст или влог. Участниците имаха възможност да разкажат собствени истории в този формат. Д-р Петя Колева и Милена Бербенкова споделиха тенденции в интересите на публиките към съдържание онлайн от проучването в проекта „Отново свързани“.

Публично представяне на проекта в България

Интеркултура Консулт сподели вдъхновяващи примери от проекта в събитие проведено в София на 29 септември 2021 г. с представители на културния и туристическия сектор.

Бяха представени добри практики в сферата на културния туризъм от Европа, проучени в рамките на проекта. Участниците също споделиха опит и инициативи в сектора в България и създадоха ценни контакти помежду си.

Картографиране на успешни модели в България

Българските партньори проведоха експериментални сесии – срещи с дейци в сектора в София (водещ Интеркултура Консулт) и в Пловдив (водещ катедра "Етнология" на ПУ "Паисий Хилендарски"). Дискусиите и откритията от срещите спомогнаха разработката на курс на обучение за медиатори и инструктори за туристическите дейности (Виж Резултати). Интеркултура Консулт събра подходи за включване на лични истории в културно съдържание; за събуждане на интерес и изграждане на доверие; за разпространение на културни продукти; както и общи насоки от културни дейци.

Прочетете пълния анализ на срещата в документа "Как се разказва история? – нови похвати". (ПДФ)

Транснационални срещи

След първата среща на живо в Бордо, Франция, срещите между партньорите от проекта в периода на пандемия от Ковид-19 се провеждаха онлайн.

В онлайн среща на 30 юни 2020 г. българските партньори представиха две организации от България, които работят с алтернативни подходи при представяне на местни пространства. Те същевременно стимулират езиковото и културното разнообразие на мястото и дадена територия. Организациите са:
1. фондация „Мийтинг Пойнтс“ от София, които провеждат „Food and Spice Tour”;
2. Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор", които провеждат разходки на сетивата в Пловдив.

Партньорите се срещнаха в Бордо, Франция на 13 – 14 януари 2020 г. Научете повече за нея от статията на Петя Колева тук (на английски език).

Партньори в проекта Истории от Европа (European Stories) 2019-1-FR01-KA204-063140:
● Франция: Le LABA и Les Balades Alternatives;
● България: Интеркултура Консулт и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";
● Италия: Materahub;
● Ирландия: Momentum Marketing Services Ltd и Roscommon Leader Partnership;
● Румъния: The National University of Theatre and Film "I.L.Caragiale".

В проекта партньорите разработиха обучителен модул и тестваха модели за създаване на градски тур, базиран върху местни истории. Интеркултура Консулт съвместно с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" работи върху разработването на методика и тестването на модела, както и върху програма за подготовка на представители от различни организации или на хора от местната общност, желаещи да развиват собствен тур, близък до собствената им общност, история или град. Интеркултура Консулт има за цел както обучението, така и проучването на бизнес модели на организации развиващи приобщаващ туризъм да спомогнат устойчивия туризъм и местно развитие.

Свържете се и следвайте Интеркултура Консулт!