Истории от Европа

Международният проект European Stories ("Истории от Европа") с подкрепата на програма Еразъм + цели да разгърне дейности в две години, които поощряват развитието на нови културни маршрути в сферата на туризма.

Проектът е насочен към разработването на градски разходки и преживявания, които:
- предлагат алтернативна гледна точка спрямо дадено пространство (град, квартал, район и пр.);
- споделят истории за местата и за местните общности;
- стимулират езиковото и културното многообразие на мястото;
- стремят се да създадат възможности за устойчиво развитие на туризма.

С прякото участие на хора, които използват майчиния си език, новите технологии и своите творчески умения, проектът цели да намери връзка между езика и представата за културно пространство и да създаде иновация в сектора на туристическите услуги. Той разкрива път за развитие на нови културни маршрути, вдъхновени от Пловдив и личните истории на участниците.

Партньорите планират да разработят обучителен модул и да тестват модели за създаване на градски тур, базиран върху местни истории. Интеркултура Консулт съвместно с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" работи върху разработването на методика и тестването на модела, както и върху програма за подготовка на представители от различни организации или на хора от местната общност, желаещи да развиват собствен тур, близък до собствената им общност, история или град. Интеркултура Консулт има за цел както обучението, така и проучването на бизнес модели на организации развиващи приобщаващ туризъм да спомогнат устойчивия туризъм и местно развитие.

"Истории от Европа" предвижда провеждането на експериментални сесии – срещи с дейци и начинаещи в сектора в София и Пловдив, които да завършат в курс на обучение за медиатори и инструктори за туристическите дейности.

За да проучи опита на подходящи партньори и да сподели целите на проекта, Интеркултура Консулт подготвя неформална среща в София на 5 март 2020 г. Тя ще включва до 15 представители на организации от алтернативния туризъм в София и региона, както и творци или представители на организации, които използват похвата на разказа в своята дейност и/или имат опит в работата си с многоезикови общности или с различни култури.

Първата транснационална среща между партньорите по проекта се състоя на 13 – 14 януари 2020 г. в Бордо, Франция. Научете повече за нея от статията на Петя Колева тук (на английски език).

Втората транснационална среща ще се проведе в края на юни 2020 г. в Пловдив.

Свържете се и следвайте Интеркултура Консулт!

Партньори в проекта Истории от Европа (European Stories) са: Франция: Le LABA и Les Balades Alternatives; България: Интеркултура Консулт и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Италия: Materahub; Ирландия: Momentum Marketing Services Ltd и Roscommon Leader Partnership; Румъния: The National University of Theatre and Film "I.L.Caragiale". 2019-1-FR01-KA204-063140