Истории от Европа

Международният проект European Stories ("Истории от Европа") с подкрепата на програма Еразъм + в две години подкрепи развитието на нови културни маршрути в сферата на туризма. Той приключва през февруари 2022 г. с насоки за създаване на местни туристически системи, платформа с дигитални инструменти за създаване на истории и ръководство за създаване на туристически преживявания.

През октомври 2021 г.в Матера, Италия се проведе третото международно обучение в рамките на „Истории от Европа“, водено от италианските партньори Materahub. В него партньори и участници научиха тайните на града и как жители и организации работят за запазване на неговото културно наследство и общността като създават пространства за общностни преживявания и мислят за туристите като „временни жители“. В обучението бяха тествани и различни бизнесмодели. Екипът на Интеркултура консулт участва с пример от България за развитие на алтернативен културен туризъм в Челопеч. Можете да прочетете повече за предложението на английски тук.

На 29 септември 2021 г. Интеркултура консулт проведе събитие за споделяне на резултатите от проекта в София. Пред представители на културния и туристическия сектор бяха представени добри практики в сферата на културния туризъм от Европа, проучени в рамките на проекта. Участниците също споделиха опит и инициативи в сектора в България.

През март и юни 2021 г. бяха проведени първите две международни обучения по проекта. В тях участниците научиха за различни методи за извличането на истории от местния контекст и за прилагането им в изработването на туристически предложения – на живо и в дигитална среда. Запознаха се и с различни инструменти за създаване и представяне на истории в дигитална среда, включително AR и VR инструменти.

В първото международно обучение екипът на Интеркултура консулт: д-р Рут Черингтън, д-р Петя Колева и Милена Бербенкова, запозна участниците с методи и похвати на пренасяне на истории в дигитална среда. Д-р Рут Черингтън сподели опита си в изработване на „place-cast“ – истории за конкретни места във формата на подкаст или влог, в лекция и практическа работилница. Участниците имаха възможност да разкажат собствени истории в този формат. Д-р Петя Колева и Милена Бербенкова споделиха тенденции в интересите на публиките към съдържание онлайн от проучване на Интеркултура Консулт от края на 2020 г. и началото на 2021 г.

Посетете дигиталната платформа на проекта тук.

Втората транснационална среща по проекта, се състоя онлайн на 30 юни 2020 г. В срещата българските партньори представиха две организации от България, които работят с алтернативни подходи при представянето на дадено пространство и стимулират езиковото и културното разнообразие на мястото: фондация „Мийтинг Пойнтс“ от София, които провеждат „Food and Spice Tour”; и Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор", които провеждат разходки на сетивата в Пловдив.

В рамките на проекта българските партньори проведоха експериментални сесии – срещи с дейци в сектора в София (водещ Интеркултура Консулт) и в Пловдив (водещ катедра "Етнология" на ПУ "Паисий Хилендарски"). Дискусиите и откритията от срещите ще спомогнат развиването на курс на обучение за медиатори и инструктори за туристическите дейности. На 5 март 2020 г.в София Интеркултура консулт проведе неформална среща с представители на организации и артисти, които използват похвата на разказа в своята дейност. Бяха обсъдени подходи за включване на лични истории в културно съдържание; за събуждане на интерес и изграждане на доверие; за разпространение на културни продукти; както и общи насоки. Прочетете пълния анализ на срещата в документа "Как се разказва история? – нови похвати". (ПДФ)

В първата транснационална среща между партньорите по проекта се състоя на 13 – 14 януари 2020 г. в Бордо, Франция. Научете повече за нея от статията на Петя Колева тук (на английски език).

Партньори в проекта Истории от Европа (European Stories) са: Франция: Le LABA и Les Balades Alternatives; България: Интеркултура Консулт и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Италия: Materahub; Ирландия: Momentum Marketing Services Ltd и Roscommon Leader Partnership; Румъния: The National University of Theatre and Film "I.L.Caragiale". 2019-1-FR01-KA204-063140

Проектът е насочен към разработването на градски разходки и преживявания, които:
- предлагат алтернативна гледна точка спрямо дадено пространство (град, квартал, район и пр.);
- споделят истории за местата и за местните общности;
- стимулират езиковото и културното многообразие на мястото;
- стремят се да създадат възможности за устойчиво развитие на туризма.

С прякото участие на хора, които използват майчиния си език, новите технологии и своите творчески умения, проектът цели да намери връзка между езика и представата за културно пространство и да създаде иновация в сектора на туристическите услуги. Той разкрива път за развитие на нови културни маршрути, вдъхновени от Пловдив и личните истории на участниците.

Партньорите планират да разработят обучителен модул и да тестват модели за създаване на градски тур, базиран върху местни истории. Интеркултура Консулт съвместно с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" работи върху разработването на методика и тестването на модела, както и върху програма за подготовка на представители от различни организации или на хора от местната общност, желаещи да развиват собствен тур, близък до собствената им общност, история или град. Интеркултура Консулт има за цел както обучението, така и проучването на бизнес модели на организации развиващи приобщаващ туризъм да спомогнат устойчивия туризъм и местно развитие.

Свържете се и следвайте Интеркултура Консулт!