Фотография: Здравко Йончев, "Споделена визия" 2016

Наръчникът 'Look I'm priceless' 2017, издание на световната мрежа за изпълнителски изкуства IETM, посочи проект "Споделена визия" като вдъхновяващ пример.

Източната Програма за Културно Сътрудничество (2014) проведе обучения в Армения, Азербайджан и Беларус. Интеркултура Консулт разработи също процес на работа в интерактивен формат за финалната конференция на програмата. Формулирано беше Генерално Послание на Конференцията от 134те представители от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украина и техни партньори от ЕС.

Интеркултура Консулт организира в България обучителна сесия за 20 мениджъри на културни организации от различни региони на Украйна и Грузия в проект "Развитие на култура за просперитет на общността" (2013). В срещи и обмен участваха също 30 колеги от три общини в България – София (ЮНЕСКО град на киното), Костенец (наследство) и Пловдив (културна столица на Европа 2019).