Ноу-хау

Интеркултура Консулт предоставя изследователски и експертни услуги от 2004 г. Екипът ни работи:

  • с повече от 65 организации, институции и компании в сферата на изкуствата и културните индустрии в България и съседните на България страни
  • над 35 организации в Европа, включително мрежи и асоциации
  • над 100 експерти, специализирани в иновации, изследване и развитие
  • pазнородни по вид и размер консорциуми и инициативи в ЕС, насочени към междусекторно сътрудничество за иновации; устойчивост и участие на КТИ в Европейски зелен пакт; връзката на технологии като разширена реалност и игровизация с конкурентоспособност, права и интелектуална собственост.

Работим по програми на Национален фонд „Култура“ в България; „ЕРАЗЪМ +“, „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕС, Култура и Творчество на ЕИТ (EIT Culture &Creativity)

Предлагаме следните услуги и експертиза и:

  • международна експертиза в контекста на България, ЮИЕ, ЕС
  • Изследване и въвеждане на иновации - местни и международни проекти;
  • професионално развитие с междусекторни партньорства;
  • отворен достъп до ресурси за устойчиво развитие на КТИ
  • доклади и участия в КТИ конференции и иновационни форуми.

Запознайте се екипа ни