Ноу-хау

Интеркултура Консулт предоставя изследователски и експертни услуги от 2004 г. Работила е с повече от 50 организации, институции и компании в сферите на изкуствата и културните индустрии в България и с над 30 в Европа, включително мрежи и асоциации. Опитът ни ни свързва с иновативни и интердисциплинарни проекти, сред които 20 международни и 6 национални, в някои ИКК е водещ партньор.

Ние свързваме културата, творчеството, бизнеса и институциите чрез:

  • Изследване и въвеждане на иновации в културните политики, програми и дейности
  • Предоставяне на международна експертиза за предвиждане на културно въздействие, обединяване на целите на заинтересовани страни и привличане на разнообразни аудитории
  • Реализиране на отделни проекти, подпомагане на програми на широка гама организации и развиване на междукултурен диалог
  • Разработка на програми за професионално развитие насочени към мениджъри в сферата на изкуствата и културата с цел обмен на ноу-хау и укрепване на междусекторни партньорства

Know how

Знанията и стандартът за качество на Интеркултура Консулт са въплътени в международните профили на доказани професионалисти и ключови експерти. Всеки проект се създава с уникален почерк.