Ноу-хау

Интеркултура Консулт предоставя изследователски и експертни услуги от 2004 г. насам. Екипът ни работи с повече от 60 организации, институции и компании в сферата на изкуствата и културните индустрии в България и с над 33 в Европа, включително мрежи и асоциации. Работим по програми на Национален фонд „Култура“ в България; „ЕРАЗЪМ +“, „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕС.

Работим в следните области:

  • Предоставяне на международна експертиза за конкретни организационни цели в контекста на България и региона
  • Изследване и въвеждане на иновации в рамките на местни и международни проекти;
  • Разработка на програми за професионално развитие за мениджъри в сферата на изкуствата, културата и други сектори с цел осъществяване на обмен на знания и укрепване на междусекторни партньорства;
  • Публично разпространение на информация за сектора чрез доклади и участия в конференции и форуми.

Запознайте се с нашите експерти.

Know how

Знанията и стандартът за качество на Интеркултура Консулт са въплътени в международните профили на доказани професионалисти и ключови експерти. Всеки проект се създава с уникален почерк.