Ноу-хау

Интеркултура Консулт сътрудничи с международни фондации, предприемачи в сферата на изкуствата и индустриите на култура, професионални мрежи в Европа, асоциации, мениджъри, творчески градове, граждански организации, глобални и интердисциплинарни екипи.

Знанията и стандартът за качество на Интеркултура Консулт са въплътени в международните профили на доказани професионалисти и ключови експерти. Всеки проект се създава с уникален почерк.

Ние свързваме културата и творчеството чрез:

  • Изследване и въвеждане на иновации в културните политики, програми и дейности
  • Предоставяне на международна експертиза за предвиждане на културно въздействие, вграждане на целите на заинтересовани страни и привличане на разнообразни аудитории
  • Реализиране на отделни проекти, подпомагане на програми на широка гама организации и развиване на между-културния диалог
  • Разработка на програми за професионално развитие насочени към мениджъри в сферата на изкуствата и културата с цел обмен на ноу-хау и укрепване на мрежови партньорства

Know how