Гергана Минкова

Гергана Минкова е изкуствовед в областта на модерното и съвременно изкуство. Завършва бакалавърската си степен в специалност "Изкуствознание" в Националната художествена академия, а по-късно защитава и магистърска теза на тема "Влияние на движението “Black lives matter” върху света на изкуството. Социо-културни, институционални и репрезентационни промени. Творчески проявления в периода 2020-2021 г.". На този етап изучава магистърска програма "Дигитални медии и видео игри" към Факултет по журналистика и масова комуникация в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Интересите ѝ са в областта на съвременното художествено творчество, а също така и гейминг сектора. През 2021 г. тя участва в екипа на Интеркултура Консулт, който провежда обзорно проучване на гейминг индустрията в България. Гергана е участвала в конференции, свързани със съвременен дизайн, приложни изкуства и гейминг.

Гергана работи на български, английски и френски език.