Гергана Минкова

е изкуствовед в областта на модерното и съвременно изкуство. Тя е бакалавър "Изкуствознание" в Националната художествена академия и защитава магистратура на тема свързана с влиянието на движението "Black lives matter". В магистърска програма "Дигитални медии и видео игри" към Факултет по журналистика и масова комуникация в Софийски университет "Св. Климент Охридски" защитава дипломна работа върху симулационните игри. От 2023 г. е докторант в Националната художествена академия. Интересите ѝ са в областта на съвременното художествено творчество, а също така и гейминг сектора. През 2021 г. тя участва в екипа на Интеркултура, който провежда обзорно проучване на гейминг индустрията в България. Гергана е участвала в конференции, свързани със съвременен дизайн, приложни изкуства и гейминг.

Гергана работи на български, английски и френски език.