Милена Бербенкова

Милена е специалист в анализ и развитие на публики. Координира дейностите по проекта на Интеркултура Консулт "Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда" подкрепен от НФК и участва в екипа на в проекта "Истории от Европа", подкрепен по програма Еразъм +. В периода 2018 – 2019 г. е част от екипа, провеждащ три проучвания на публики за културни събития, свързани с популярна наука, театър и музика. Работила е с неправителствени организации, с музеи и с частни инициативи в сферата на изпълнителските изкуства. Фулбрайт стипендиант, магистър по мениджмънт на изкуствата от колеж "Колумбия" в Чикаго. Има опит в набиране на средства и подкрепа от дарители и спонсори. В България и в чужбина тя е работила за подготовка и управление на събития; продукция на фестивали в изпълнителките изкуства; изготвяне на предложения към програми финансиращи култура и изкуства.

Работни езици: български и английски и използва испански

Влезте в контакт!