Милена Бербенкова

Милена е специалист в анализ и развитие на публики. Тя координира дейностите по миркоинкубационните проекти на Интеркултура Консулт „Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура – публики“ и „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“ и двата проекта са подкрепени от НФК. Тя участва в диалога „(Повторно) ангажиране на дигиталните публики в културните сектори – подобряване на данните за аудиторията“ с Европейската Комисия, организиран от Voices of Culture. В края на 2021 г. тя работи с Гергана Минкова и Петя Колева по обзорното проучване на гейминг индустрията в България. Милена е част от екипа, изпълняващ проучвания на публики за културни събития и организации в България през последните години и инициира проучването на творци и публики в ситуацията на пандемия и трансформация на нуждите. Преди да стане част от екипа на ИКК тя работи с неправителствени културни организации, с музеи и с частни инициативи в сферата на изпълнителските изкуства, включително такива в Чикаго, САЩ.

Работни езици: български и английски и използва испански

Влезте в контакт!