Д-р Петя Колева

e международен експерт в областта на изкуствата и културата. Основава "Интеркултура Консулт" през 2004 г. с цел изграждане на синергия между изкуства и иновации в международно сътрудничество. Благодарение на мултидисциплинарния си профил и подход е водещ експерт, ръководи екuпи и консултира програми за културно сътрудничествона европейско равнище.

Д-р Колева е ангажирана с международни програми за професионално развитие на мениджърите и творците. През 2020 г. е водещ експерт в екипа на проект "Cътрудничество и иновации в сферата на Културните и Творчески Индустрии сред страните от северното измерение". Работила е с Европейската Културна Фондация (ECF), Европейската Лига на Академиите за Изкуство (ELIA) и продължава да сътрудничи с агенциите за изследователска дейност, за култура и за международна помощ и развитие на Европейския съюз. Предоставя експертиза на Национален Фонд Култура, община София (ЮНЕСКО град на киното), община Пловдив (ЕКС 2019), на мрежи за сътрудничество в Черноморския и Дунавския региони, в международни програми насочени към развитие в Източна Европа и на Балканите.

През 2014 създава първите в България курсове по "Културно Предприемачество и Иновации" и въвежда професионалистите в интензивен курс по "Мрежово предприемачество и социални мрежи", до скоро част от магистърска програма "Управление в Сценичните изкуства" на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". През 2019 участва като експерт в подготовката на I-Portunus – европейска пилотна програма за краткосрочна международна мобилност на творци и заети в сектор култура от страните на Творческа Европа (програма на ЕС). В момента ръководи екипа на Интеркултура Консулт в международния проект Истории от Европа (European Stories), който се провежда с подкрепата на Еразъм+. Проектът реализиран по нейна инициатива е посветен на връзката между майчиния език и познаването на културната територия като иновация в сектора на туристическите услуги.

Петя работи на български, руски, английски, френски и холандски език и ползва испански, немски и полски.