Д-р Петя Колева

e международен експерт и основател на "Интеркултура Консулт" (2004 г), компания специализирана в изследване и консултации за въвеждане на иновации сферата на културата и творчески индустрии.

Интеркултура създава първите в България микроинкубатори за иновации подобряващи връзката с публиката: Отново свързани 2021 и Времеви перспективи 2022 с подкрепа от НФК. В този формат, ИКК провежда анализи и подкрепя експерименталното създаване решения подходящи за връзката с конкретни целеви аудитории на различни по вид културни и творчески организации (читалища, музеи и творчески организации създаващи съвременно изкуство), още информация в публикациите на български и английски език.

Д-р Колева участва в международни проекти, сред които ESPON HERIWELL изследващ културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони 2021 и е водещ експерт в проекти като "Cътрудничество и иновации в сферата на Културните и Творчески Индустрии сред 11те страни от северното измерение" на Европа 2020.

В началото на кариерата си Д-р Колева работи с Европейската Лига на Академиите за Изкуство (ELIA) и с Европейската Културна Фондация (ECF). В последните 18 години е експерт на агенциите за изследователска дейност и предоставя експертиза община София (ЮНЕСКО град на киното), община Пловдив (ЕКС 2019), и в международни програми насочени към развитие в Източна Европа и на Балканите.

През 2014 създава първите в България курсове по "Културно Предприемачество и Иновации" и въвежда интензивен курс по "Мрежово предприемачество и социални мрежи" в рамките на магистърска програма "Управление в Сценичните изкуства" на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Д-р Колева работи на български, английски, руски, френски език и ползва холандски, испански, немски и полски.