Филип Дитахмайър

разгръща вече петнадесет години възможностите за утвърждаване на творци и културни организации в пределите на Европа. Като директор програми на Европейската културна фондация (ЕКФ) в Амстердам, той отговаря за областите културно развитие и социални иновации в съседните на ЕС региони.

Още в началото на кариерата си, Филип опознава отблизо Балканския регион, като работи в Босна и Херцеговина в академични проекти и организира целева културна програма в следвоенно Сараево. Присъединявайки се към екипа на ЕКФ през 2002 г. той работи успешно върху поредица от програми за развитие на капацитет, културни реформи и политики в бивша Югославия, Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Турция и Арабските страни от средиземноморския регион.

Съвместно с партньори от Берлин, Филип създава програмите за трансгранично културно сътрудничество "Тандем". Работата в тандем подпомага стотици културни мениджъри в рамките на ЕС и извън него от 2011 г. Това е възможност за професионално свързване и сътрудничество на организациите и за съвместно израстване на международно професионално ниво на работа. В момента Филип ръководи и програмата за световни лидери на културата в рамките на "Платформа за дипломация в областта на културата" на ЕС.

Филип има опит в редица проучвания и изследвания на тема гражданска инициатива, култура, обществени иновации, развитие и международно сътрудничество. През 2017 г. е в редакционния екип на изданието "Изкуство на гражданската инициатива".