Д-р Рут Черингтън

е утвърден автор, презентатор и изследовател в сферата на културата. Международният ѝ професионален опит обхваща работа като лектор и консултант в източна и централна Европа и централна Азия. Освен това, тя предлага консултации за заетост в академичния сектор и пише съвети за кариерно развитие в популярния уебсайт www.jobs.ac.uk.

Като част от екипа на Интеркултура Консулт "Истории от Европа" Рут разработва специализирано обучение за събиране и документиране на по-малко познати истории, които могат да спомогнат популяризацията на туристически услуги на основата на разказа. Опитът ѝ като един от първите автори за Placecloud и създател на кратка аудио-визуална документалистика за исторически места в Лондон е ценен принос в работата ѝ по проекта.

Рут е авторитет в изследването на историята на движението на работническите центрове на общността, което обхваща повече от 4000 центъра и няколко милиона членове в разцвета си през 70-те години на 20 век (сравнимо с дейността и гражданското участие в читалищната дейност в България от същия период). Тя е автор на серия от 3 книги "Dirty Stop Out Guides", които документират социалните и икономическите промени въз основа на спомените на хората за културните развлечения и интереси от представения период: 1970s Coventry (2017), 1980s Coventry (2018) and Coventry's Working Men's Clubs (2020).

В момента Рут работи върху онлайн проучване сред жителите за оценка на очакваното въздействие от дейности обновяващи квартали в югоизточен Лондон.