Юлия Бардун

е културен мениджър, куратор и обучител с повече от петнадесет години професионален опит. Нейните усилия бяха основополагащи за задвижване на процеси с широко участие за развитие на културен капацитет и за укрепване на съвременните изкуства в Калининградска област.

Юлия има пряк опит в сътрудничество преодоляващо границите на дисциплини и на географски територии в изкуствата и културата в новата епоха на отношения между ЕС и Русия, особено в сферата на съвременните изкуства в Северно Балтийския регион. В ролята си на обучител и консултант, тя допринася за развитие на умения за стратегическо управление и израстване на културни инициативи на местни организации и международни мрежи, в това число в Европейския Съюз и в пост-социалистически страни (Беларус, Таджикистан, Молдова).

Нова област на интерес за Юлия е възникването на арт резиденции в неиндустриални райони, които провокират развитието на местните общности.

Юлия работи на руски и английски език и ползва немски и полски.

Влезте в контакт!