Ивета Колева

има дългогодишен опит в управлението на проекти и познава добре процесите по доставки, договаряне и подизпълнителска дейност на международно ниво.

Благодарение на своя неугасващ интерес към изкуствата и културата, тя успява да предложи най-ефективното решение за всеки клиент и проект на Интеркултура Консулт.

Ивета работи на български, руски, английски език и ползва испанки и френски.

Влезте в контакт!