Публика за събития посветени на науката - 5 акцента

2019

Милена Бербенкова, Петя Колева

Предпочитания на публиките спрямо канали на комуникация, регистрация, цени и теми.