Генерация - Културни мениджъри в Европа - кариери в 21 век

2012

Петя Колева, Юлия Бардун, Криси Тилър

Обмен на личен и професионален опит между културни мениджъри от различни поколения - на английски език