Cultural Leadership - community – generated captivating tales of co-creating new and memorising past cultures

2019

Ruth Cherrington, Petya Koleva

Управление на културата и практики на включване на разказването на истории от общностите в Англия и България - на английски език