Дизайн за приобщаване в изкуствата и културата

2016

Петя Колева

Тази статия разглежда силата на успешното сътрудничество между мрежови ИКТ и професионалисти в културната индустрия, иновационни културни услуги и продукти.