EUЯOPEAN STORIES

2020

Петя Колева

Вдъхновяваща статия на английски език от Петя Колева за първата транс-национална среща по проекта "Истории от Европа" (European Stories) финансиран по програма Еразъм+