Как се създава алтернативен туристически тур с разказване на история?

2022

Партньори по проект "Истории от Европа"

Този наръчник задава няколко въпроса, на които да отговорите в подготовка на вашия туристически проект в посока
- по-добро остойностяване на местното наследство,
- по-пълноценно участие на местните общности,
- по-силна интеграция чрез икономическа дейност"