Създаване на местни туристически микросистеми

2021

Партньори по проект "Истории от Европа"

Изследване и ръководство, предоставящи теоретичен контекст и отворени въпроси за създаване на приобщаващи проекти за туризъм и наследство.