Как се разказва история? – нови похвати

2020

Петя Колева, Милена Бербенкова

Анализът представя похвати, споделени от професионалисти в сектора на културата и изкуствата, за споделяне на истории и употребата им в културни продукти. Част от проекта "Истории от Европа", който се провежда с подкрепата на програма Еразъм + на ЕС.