„Играещият човек: умения и знания“ гейм индустрията в творческата екосистема на България

2023

Петя Колева, Милена Бербенкова

Статията представя анализ на основни данни от изследването на “Интеркултура Консулт” от 2023 г. Това е първото в европейски мащаб, което проучва екосистемата както от страна на професионалистите, така и от страна на самите потребители и техните предпочитания, като допълва също и гледната точка на творците относно основни умения и нагласи. Проучването дава поглед върху нуждата от изграждане на политики в подкрепа на мястото ѝ в стратегически за страната посоки за развитие.