Иновация Изкуства и Култура '07

2007

Петя Колева и др. автори

Експерти от културния сектор и от сферата на висшето образование в изкуствата представят образователни и културни политики като свързани с иновативни практики - на английски език