Иновационните проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в сектор "Култура"

2013

Петя Колева

Книгата представя изследване на иновационни практики и проекти в Европа