Жозиан Франк за дигитализацията, творците и публиките през 2021

2021

Петя Колева, Жозиан Франк

Интервю с Жозиан Франк, Почетен ръководител на международни дейности за Cité du Design и Saint-Etienne School of Art and Design (ESADSE), за развитието на културния сектор в период 2020 - 2021 г.

Темите в разговора са свързнаи с:

- Ролята на и предизвикателствата пред сектора на дизайна
- Европейския проект "Human Cities"
- Наградата ""Human City Design""
- Бъдещето на Европа след Ковид

Интервюто е на английски език