Дълготрайни ползи от връзката култура - публики в новото оценяване на културно и природно наследство

2022

Интеркултура Консулт

Резултати от проекта "Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура - публики" на английски език. Как промяната на ролята на културните организации променя начина на представяне на културно и природно наследство и връзката на публиките с него.