Милена Драгишевич-Шешич за дигитализацията, творците и публиките през 2021

2021

Петя Колева, Милена Драгишевич-Шешич

"Интервю с Милена Драгишевич-Шешич основател на UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans).

Темите на разговор включват развитията в културния сектор в световен мащаб през 2020 - 2021 г.:

- Културната сцена и възможностите ѝ да се справя с местни и глобални проблеми;
- Предизвикателства в културния сектор в световен мащаб
- Дигитализация на културно съдържание, институционални практики и реакцията на публиката

Интервюто е на английски език