Пътища към иновации в културата

2018

Петя Колева и др. автори

Обзор на ролята на културата (културно наследство, творчески икономики, културна изява) за развитието на процъфтяващи градове, ориентирани към хората, в региона на Югоизточна Европа - на английски език