(Повторно) Ангажиране на дигиталните публики в културните сектори. Подобряване на данните за публиките

2022

Участници във Voices of Culture, вкл. Милена Бербенкова

Насоки както за културните организации, така и за ръководните органи при адресиране на дигиталните публики. Докладът е резултат от диалога „Voices of Culture“ за 2021-2022 г. между представители на културния сектор и Европейската комисия.