Създаване и разпространение на творческо съдържание за дигитална среда

2021

Лидия Пейчева, Емил Денев

Насоки за културни организации за работа в дигитална среда: стратегически и технически аспекти на планирането, създаването и разпространението на културно съдържание в дигитална среда