Отново свързани: първи основни изводи от проучване на интереса към културно съдържание в дигитална среда

2021

Милена Бербенкова, Петя Колева

Обобщение на основните изводи от първия анализ на данни от проучването на публики в проекта "Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда". Текстът представя на кратко интереса към дигитални събития спрямо събития на живо; както и предпочитания към канали на комуникация, платформи за съдържание и готовност за плащане.