Отново свързани: инкубация на културни предложения за публиката в дигитална среда

2022

Петя Колева, Милена Бербенкова

Статията на английски език демонстрира стойността на експертната подкрепа, проучването на аудиториите и базираните на факти иновационни дейности на организациите от културния сектор и творческите индустрии. Усилията положени в инкубация дават възможност на организациите да подобрят връзката си с настоящи и нови целеви аудитории.