"Споделена визия"

2016

Петя Колева и др. автори

Предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за визуални изкуства, литература, музика, танц и театър, споделено от различните участници в свободната сцена за изкуства.