Анкетно проучване „Споделена визия“

2016

Петя Колева

Проучване на представители и публики на културния сектор в София, България