Партньорства за творческа София

2017

Петя Колева и др. автори

Текстът представя иновативни практики в парньорствата между творческия сектор, бизнесът и местната управа в София.