Градът като диалог

2016

Мариана Проданова, Петя Колева

Култура и местно развитие в Габрово - от намаляващо население към културна трансформация - на английски език