Обзор на индустрията с видео игри в Европа и България: бизнес и социално въздействие

2021

Милена Бербенкова, Гергана Минкова, Петя Колева

Статията представя общи тенденции на развитие на гейминг индустрията в Европа и в България в икономически план и според профила на работещите в сферата и на потребителите на видео игри през 2021 г. Засегнати са някои промени породени от пандемията на Ковид-19. Във връзка със анализа на социалното въздействие на видео игрите са представени важни заглавия в Европа и в България към декември 2021 г.