Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура - публика. Насоки за културни организации в работа с публиките

2022

Лидия Пейчева, Милена Бербенкова, Петя Колева

Насоки за стратегическо развитие на публики към културни организации. В основата на насоките е опитът в проекта "Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура - публика". В публикацията са представени резултати от него и примери за дейности за развитие на публики тествани от партниращите в проекта културни организации.