Младите хора в публиката за културни събития – профил и очаквания

2020

Милена Бербенкова

Обобщение на изводите от 3 проучвания сред младежка аудитория за научно-популярни събития, класическа музика и сценични изкуства на открито.