Фотография: Християн Йовчев

През 2017 изследването на контекст и общи тенденции в развитието на фестивалите в гр. София бе подкрепено от в провеждането на дълбочинен анализ. (ПДФ)

Опознайте Интеркултура Консулт преди