Collab 4 HySust CCI 2023 -2025

Целта на проекта Сътрудничество в иновации за хибридна дейност и по-добра устойчивост в културните и творчески индустрии (Collab 4 HySust) е да улесни трансфера на знания между различни региони и организации на ЕС като посрещне нови потребности на културните и творчески организации за да повлияе благотворно на общностите, с които те работят.

Проектът ще подкрепи до 15 културни и артистични инициативи от различни европейски страни да променят подхода си към 1) публика и хибридна връзка с нея или 2) устойчивост в процесите на сътрудничество. Тези инициативи ще получат насоки, експертна подкрепа и микрогрант за създаване на прототипи в процес на инкубация.

Collab 4 HySust има за цел да допринесе за Европейската зелена сделка, като поощрява културните оператори да възприемат екологични практики и да си сътрудничат с публиката си за развитие на устойчиви общности. Инициативата има за цел да освети взаимосвързаните промени в обществото и околната среда, които насърчават нови форми на ангажимент в културния и творческия сектор.

Партньори в проекта са Materahub Италия, Интеркултура Консулт България, Syn+Ergasia Гърция, Det Flyvende Teater Дания, и Nova Iskra Сърбия.

Прочетете повече

Обичате ли да играете игри?

“Играещият човек: създател и потребител” изследва интереса към индустрията с видео игри в България

В проектът с подкрепа на Национален фонд “Култура” Интеркултура консулт заедно с 19 партньори изследва нагласите на публиката към видео игрите и потенциала за професионално развитие в сектора както на играещите, така и на творци други сфери на изкуството и културата.

Научете повече за проекта тук.

Какво е полезното въздействие на видео игрите върху обществото?

На 14 септември екипът на Интеркултура Консулт гостува на „България сутрин“ по телевизия Bulgaria ON AIR. Разговорът засегна нуждата от данни за публиката, която играе в България и какво знаем от Европейски и международни изследвания за развитието на индустрията. Какви са ползите от видео игрите за подрастващите и за обществото като цяло е обект на предстоящо проучване с редица местни партньори.
Гледайте интервюто тук.
Припомняме и обзора на индустрията с видео игри в България и Европа, който направихме в края на 2021 г. Прочетете го тук.

Отново за дигиталните културни предложения: как данните са от полза на организациите

Статията на д-р Петя Колева и Милена Бербенкова на английски език адресира студенти, изследователи и преподаватели и представя анализ от проект "Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда" в италианското академично списание L’ARCHITETTURA DELLE CITTÀ. Прочетете статията тук.

Какви са ползите от стратегически иновации в създаването ново културно съдържание - чуйте от експертите и организациите от “Времеви перспективи”

В 7 интервюта те засягат основните проблеми, с които се сблъскват организациите; целите, които си поставят; и какви дейности прилагат за постигането им.
Гледайте интервютата тук.

„Времеви перспективи“ - успешен микроинкубатор представен в международната конференция „Занаяти, дизайн, творчество: между традициите и съвременността”

През юни 2022 представихме резултати от проекта в международната конференция проведена в Габрово и Пловдив. Специалисти от Франция, Полша, Румъния и България се запознаха с процеса на работа и целите, които партньорите си поставиха, както и с новите дейности в подкрепа на връзката с публиката реализирани в него. Повече за четирите предложения разработени в рамките на този микроинкубатор и за „Времеви перспективи“ тук.

Доклад за ангажиране на дигиталните публики от структуриран диалог с Европейската комисия

В екип от 35 европейски организации Интеркултура Консулт, участва в диалог на тема (Rе)-Engaging Digital Audiences In The Cultural Sectors – Improving Audience Data с Европейската комисия в срещи през 2021 и 2022 г. Докладът с насоки към културните организации, Европейската комисия и към други управляващи органи включва темите:
- Възстановяване от кризата с Ковид-19 и ефекта от културното потребление в дигитална среда
- Ролята на ЕС в подкрепата на развитието на дигитални публики
- Как се събират и управляват данни проследяващи 1) възвръщане интереса на лоялна аудитория чрез дигитални средства и 2) достигане до нови дигитални публики, с фокус върху хората с ограничен достъп до дигитални технологии.

Прочетете доклада тук.

„Истории от Европа“ като основа за нови инициативи

През февруари 2022 г. приключи проектът по програма ЕРАЗЪМ +, в който ИКК партнира с организации от Франция, Италия, Ирландия, Румъния и България за развитие на дейности в алтернативния културен туризъм. Научете как се създава алтернативен туристически тур с разказване на история. Още за проекта тук.

Културно наследство и обществено благосъстояние в европейските региони - HERIWELL

Културното наследство има стратегически ползи за обществено благосъстояние в европейските региони и доказателство за това е проучването на ESPON (2020–2022). ИКК допринесе за включване на данни от България в европейския анализ. Научете повече.