Новини

Опит, насоки и резултати от „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“

На 13 юли в Swimming Pool, София, проведохме публично представяне резултатите от проекта, който се осъществява с подкрепата на НФК. Събитието беше посетено от професионалисти от културния сектор от София, Габрово, Елин Пелин и Полша. Събитието беше излъчвано и онлайн на живо. За повече информация и достъп до резултатите и насоките от проекта - вижте страница на проекта.

Дигиталните инструменти, полезни за създаване на „Истории от Европа“ представени във второто обучение на проекта с подкрепа от Еразъм+

Обучението разгледа употребата на дигитални технологии в разказването на истории с цел създаване на културен или туристически продукт. То се проведе от 21 до 23 юни онлайн на английски от партньорите в Ирландия: Roscommon Leader Partnership и Momentum Educate + Innovate. Виж страницата на проекта.

Проучване на интереса към културно съдържание онлайн - „Отново свързани ...“

През март 2021 г. се проведоха 4 срещи с публика относно културни предложения в дигитална среда. Вижте първите резултати на проекта, подкрепен от Национален фонд „Култура“.

Проект "Истории от Европа" – международно обучение

В края на март 2021 г. бе проведено първото онлайн обучение с участници от 6 страни. Те работиха върху умения за откриване на локалното значение в разработването на туристически предложения – на живо и в дигитална среда. Посетете платформата на проекта тук.

Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони - ESPON HERIWELL

Културното наследство има стратегическо значение в европейския дневен ред. Доказателство за това е проучването на ESPON „Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони“ (2020–2022). Европейският анализ включва и България. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Отново свързани: културният сектор в извънредно положение"

В началото на 2020 г. Интеркултура Консулт интервюира 11 представители на независимия културен сектор в сферата на изкуствата и културния туризъм, които споделиха как извънредното положение засяга тяхната дейност и доходи, както и как те се справят с новото предизвикателство. Вижте пълния текст тук.

Дигитални аудитории

Дигиталната аудитория заема водеща роля в културния сектор (в други сектори тя е фактор от много време). Интеркултура консулт предоставя експертиза за опознаване и формиране на аудитория посредством цифрови канали и анализ на достъпа до целеви групи през няколко различни по своята функция канала: уебсайт, социални медии, реклама, платено и органично търсене, пренасочване от други сайтове и е-поща. Информацията, която можем да научим от различните канали е разнообразна и винаги е полезна за организациите. Тя дава представа кои са настоящите ни аудитории и до кого не достигаме, както и идеи за бъдещи партньорства. Свържете се с Интеркултура Консулт, ако се интересувате от анализ на дигиталните аудитории.