Новини

Фотография: Photo: 'Щастливият Бекет, © Яна Лозева, с разрешение на Петя Боюкова

През 2019, поставяме акцент върху културния сектор воден от интереси обединяващи публиката и творците и очертаваме нови тенденции - "Cultural Leadership - community – generated captivating tales of co-creating new and memorising past cultures".

През 2018 г. стратегията за развитие на свободната творческа сцена в София бе приета от СОС, постижение на целия екип на "Споделена визия" (2016). (ПДФ)

През 2018 Европейската мрежа за проектиране на културни политики (CPDN),определи своята позиция за културата в международните отношения на Европейския съюз.

Нов хоризонт за свободната инициатива и на цифровите права в сектор на културните и творчески индустрии в Европа! (PDF in EN)

Опознайте Интеркултура Консулт