„Времеви перспективи“ - успешен микроинкубатор представен в международната конференция „Занаяти, дизайн, творчество: между традициите и съвременността”

На 10 юни представихме резултати от проекта в международната конференция проведена в Габрово и Пловдив. Специалисти от Франция, Полша, Румъния и България се запознаха с процеса на работа и целите, които партньорите си поставиха, както и с новите дейности в подкрепа на връзката с публиката реализирани в него. Повече за четирите предложения разработени в рамките на този микроинкубатор и за „Времеви перспективи“ тук.

Доклад за ангажиране на дигиталните публики от структуриран диалог с Европейската комисия
Избрана група от 35 европейски организации, сред които и Интеркултура Консулт, проведе диалог на тема (Rе)-Engaging Digital Audiences In The Cultural Sectors – Improving Audience Data с Европейската комисия. Платформата Voices of Culture организира обмен на опит и срещи през 2021 и 2022 г. като в резултат бе изготвен доклад с насоки към културните организации, Европейската комисия и към други управляващи органи. Разгледаните теми включват:
- Възстановяване след кризата предизвикана от Ковид-19 и ефекта от културното потребление в дигитална среда
- Ролята на ЕС в подкрепата на развитието на дигитални публики
- Как се събират и управляват данни проследяващи 1) възвръщане интереса на лоялна аудитория чрез дигитални средства и 2) достигане до нови дигитални публики, с фокус върху хората с ограничен достъп до дигитални технологии.

Можете да прочетете доклада тук.

„Обзор на индустрията с видео игри в Европа и България: бизнес и социално въздействие“
ИКК направи обзор на индустрията с видео игри в България и Европа. Прочетете повече за сектора и неговото икономическо и социално влияние, особеното му значение за творческия сектор и младите хора тук.

„Истории от Европа“ на финал през февруари 2022 г. и основа за нови инициативи
През февруари 2022 г. приключи проектът по програма ЕРАЗЪМ +, в който ИКК партнира с организации от Франция, Италия, Ирландия, Румъния и България за развитие на дейности в алтернативния културен туризъм. От 11 до 13 октомври 2021 г. в Матера, Италия в хакатон, заедно с партньори и една община от България работихме по развитието на бизнес модели за устойчив и алтернативен туризъм. Вижте НАРЪЧНИК Как се създава алтернативен туристически тур с разказване на история? Още за проекта тук.

Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони - ESPON HERIWELL
Културното наследство има стратегическо значение в европейския дневен ред. Доказателство за това е проучването на ESPON „Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони“ (2020–2022). ИКК допринесе за включване на данни от България в европейският анализ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Дигитални аудитории

Дигиталната аудитория заема водеща роля в културния сектор (в други сектори тя е фактор от много време). Интеркултура консулт предоставя експертиза за опознаване и формиране на аудитория посредством цифрови канали и анализ на достъпа до целеви групи през няколко различни по своята функция канала: уебсайт, социални медии, реклама, платено и органично търсене, пренасочване от други сайтове и е-поща. Информацията, която можем да научим от различните канали е разнообразна и винаги е полезна за организациите. Тя дава представа кои са настоящите ни аудитории и до кого не достигаме, както и идеи за бъдещи партньорства. Свържете се с Интеркултура Консулт, ако се интересувате от анализ на дигиталните аудитории.