Новини

През 2024 продължава успешното ни сътрудничество с организации от България и от съседни страни в региона на Югоизточна Европа.

Четете нашия бюлетин

Продължава проекта Collab 4 Hy Sust CCI по програма “Творческа Европа”, в който международно жури избра 15 организации от България, Сърбия, Гърция, Италия и Дания да разработят иновативни дейности. Партньори в проекта са: Materahub – Италия (член на EIT C&C), Интеркултура Консулт която води 3ти микроинкубатор в подкрепа на иновационни партньорства, Syn+Ergasia Syn+Ergasia – артистични подходи за устойчивост в пост-аграрните територии - Гърция, Det Flyvende Teater – творческа организация партнираща с летище Билунд и компанията Лего в Дания и Nova Iskra – член Европейската мрежа на Творческите Хъбове и партньор в GLAMMONS, Сърбия. Асоцииран партньор е община Пловдив.

Продължаваме фокуса и след първото тристранно проучване на индустрията с видео игри в България, в което потенциалът за творческо изразяване се доказа като мотивация номер 1 за публики и професионалисти в сектора. В него изведохме на преден план нужните умения и знания за работа в сферата на видео игрите от страна на публика, творци и културен сектор. Проектът бе осъществен с подкрепата на Национален фонд "Култура" и община Велико Търново и участие на повече от 20 представители на бизнеса, образователния и културния сектор.

Работим с организации в България, с които споделихме знания и се запознахме със съвременни бизнес модели в културния сектор в България в рамките на проекта “Жизненост”. За всички организации, творци и бизнеси от творческата икономика, които искат да развият своята организация по отношение на партньорства и връзка с публиките подготвихме три обучителни видеа.

През 2024 г. продължаваме с фокус в развитието на организации и иновативни културни практики, както и в сектора с видеоигри. Интеркултура Консулт е асоцииран партньор в проекта Gamebadges - Skill Mapping and Micro-credentials for the Game Industry. Проектът стартира в началото на 2024 г. и цели създаването, тестването и въвеждането в действие на отворена европейска екосистема от референтни рамки за компетенции и умения за индустрията с видео игри - както за професионалистите, така и за образователните институции в сферата. Водещ партньор в проекта е Metropolia UAS - Финландия. Проектът е съфинансиран по програма ЕРАЗЪМ + на ЕС.

В края на 2023 г. по повод Европейския ден на езиците, проектът “Истории от Европа” бе отличен с наградата Европейски езиков знак за социално сближаване, равнопоставеност и разнообразие. популяризира езиците и личните истории на местните в сектора на алтернативния туризъм. Интуркултура консулт даде идейния тласък на това партньорство в по програма ЕРАЗЪМ +. Научете как се създава алтернативен туристически тур с разказване на история. Още за проекта тук. Още за проекта тук.