Новини

„Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“:

През март 2021 г. можете да се включите в една от четири срещи за проучване на интереса към културни събития в дигитална среда. Срещите са втори етап от проучването на интересите на широката публика към културно съдържание онлайн. Вижте част от резултатите и как можете да се включите в проучването ТУК. Проучването е част от проекта „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Проект "Истории от Европа" – международно обучение

В края на март 2021 г. ще бъде проведено първото международно обучение по проекта "Истории от Европа". Обучението ще се проведе онлайн. В него участниците ще развият умения за извличането на истории от местния контекст и за прилагането им в изработването на туристически предложения – на живо и в дигитална среда. Обучението ще се проведе на английски език и ще се води от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Интеркултура консулт.

Посетете платформата на проекта тук.

Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони - ESPON HERIWELL

Културното наследство е постепенно включвано в различни области на политиката в ЕС. Това е доказателство за нарастващото стратегическо значение, което темата придобива в европейския дневен ред. Проучването на ESPON „Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони“ (2020–2022) се счита за значимо за представянето на доказателства и данни за въздействието на културното наследство върху благосъстоянието на обществото. Концептуалният доклад на изследването вече е публикуван и показва корелация между нематериалното културно наследство и благосъстоянието. В него могат да бъдат видяни примери от България. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Отново свързани: културният сектор в извънредно положение"

Интеркултура Консулт интервюира 11 представители на независимия културен сектор в сферата на изкуствата и културния туризъм, които споделиха как извънредното положение засяга тяхната дейност и доходи, както и как те се справят с новото предизвикателство. Вижте пълния текст тук.

Дигитални аудитории

Дигиталната аудитория заема водеща роля в културния сектор (в други сектори тя е фактор от много време). Интеркултура консулт предоставя експертиза за опознаване и формиране на аудитория посредством цифрови канали и анализ на достъпа до целеви групи през няколко различни по своята функция канала: уебсайт, социални медии, реклама, платено и органично търсене, пренасочване от други сайтове и е-поща. Информацията, която можем да научим от различните канали е разнообразна и винаги е полезна за организациите. Тя дава представа кои са настоящите ни аудитории и до кого не достигаме, както и идеи за бъдещи партньорства. Свържете се с Интеркултура Консулт, ако се интересувате от анализ на дигиталните аудитории.