Новини

„Времеви перспективи“ – в процес на създаване на нови културни предложения
В проекта „Времеви перспективи“, подкрепен от НФК, работим отблизо с партньорските организации за разработване на нови техни предложения за свързване с публиките. През февруари това включва среща с куратора Виктория Драганова, която ще насочи организациите към подходящи творци за партньорство спрямо специфичните им нужди. Научете повече за проекта тук.

„Обзор на индустрията с видео игри в Европа и България: бизнес и социално въздействие“
ИКК направи обзор на индустрията с видео игри в България и Европа. Прочетете повече за сектора и неговото икономическо и социално влияние тук.

Интеркултура Консулт участва в структуриран диалог с Европейската комисия за дигитални публики

ИКК е една от 35 европейски организации, които ще се включат в диалог на тема (Re)-Engaging Digital Audiences In The Cultural Sectors – Improving Audience Data с Европейската комисия организиран от платформата Voices of Culture. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са:

- Възстановяване от кризата Ковид-19 и ефекта от културното потребление в дигитална среда
- Ролята на ЕС в подкрепата на развитието на дигитални публики
- Аспекти на събирането и управлението на данни по отношение на 1) възстановяване на съществуващата аудитория чрез дигитални средства и 2) достигане до нови дигитални публики, с фокус върху хората с ограничен достъп до дигитални технологии.

Научете повече тук.

„Истории от Европа“ на финал през февруари 2022 г. и основа за нови инициативи
През февруари 2022 г. приключва проектът по програма ЕРАЗЪМ +, в който ИКК партнира с организации от Франция, Италия, Ирландия, Румъния и България за развитие на дейности в алтернативния културен туризъм. Вижте резултатите и дейностите по проекта тук.

Истории от Европа хакатон за туризъм: от история до прототип на преживяване

От 11 до 13 октомври в Матера, Италия участвахме в третото международно обучение по проекта „Истории от Европа“, което се проведе във формата на хакатон. В него заедно с международните партньори работихме по развитието на бизнес модели за устойчив и алтернативен туризъм. За България беше разработено предложение за вело маршрут в Челопеч.

Истории от Европа: иновативни културни маршрути

На 29 септември от 15 ч. в София проведохме публично събитие посветено на иновации в културния туризъм, инструменти за разработване на дигитални предложения и вдъхновяващ пример на успешно междусекторно партньорство от чужбина. Събитието беше посетено от представители на културния и туристическия сектор в България. То е част от проектa „Истории от Европа“ подкрепен от програма Еразъм +.

„Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура – публики“

Започваме работа по нов проект подкрепен от НФК в партньорство с Дома на хумора и сатирата, Габрово; Природонаучен музей с. Черни Осъм; читалище „Просвета 1881“ в с. Костенец; и читалище „Елин Пелин 1896“, Елин Пелин. Проектът е насочен към публиката на културни организации от по-малки населени места в България, които са важен двигател за живота в своите общности и се стремят към творчески сътрудничества извън стандартните културни практики за трайна връзка със своята публика – на място и онлайн. В работна група организации и ментори ще разработят механизми за оценяване на ефекта от дейностите им върху публиките и за по-ефективното свързване с тях, като тестват резултата в нови продукти с добавена стойност.
Очаквайте подробности скоро!

„Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“ - резултати

Проектът „Отново свързани..“ завърши успешно с две финални събития, в които представихме резултатите от проучването на публики и експериментите с дигитално културно съдържание, и работихме с представители на организации за създаването на профил на целевата им публика. Вижте всичко за проекта тук.

Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони - ESPON HERIWELL

Културното наследство има стратегическо значение в европейския дневен ред. Доказателство за това е проучването на ESPON „Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони“ (2020–2022). Европейският анализ включва и България. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Отново свързани: културният сектор в извънредно положение"

В началото на 2020 г. Интеркултура Консулт интервюира 11 представители на независимия културен сектор в сферата на изкуствата и културния туризъм, които споделиха как извънредното положение засяга тяхната дейност и доходи, както и как те се справят с новото предизвикателство. Вижте пълния текст тук.

Дигитални аудитории

Дигиталната аудитория заема водеща роля в културния сектор (в други сектори тя е фактор от много време). Интеркултура консулт предоставя експертиза за опознаване и формиране на аудитория посредством цифрови канали и анализ на достъпа до целеви групи през няколко различни по своята функция канала: уебсайт, социални медии, реклама, платено и органично търсене, пренасочване от други сайтове и е-поща. Информацията, която можем да научим от различните канали е разнообразна и винаги е полезна за организациите. Тя дава представа кои са настоящите ни аудитории и до кого не достигаме, както и идеи за бъдещи партньорства. Свържете се с Интеркултура Консулт, ако се интересувате от анализ на дигиталните аудитории.