Новини

Истории от Европа хакатон за туризъм: от история до прототип на преживяване

От 11 до 13 октомври в Матера, Италия ще участваме в третото международно обучение по проекта „Истории от Европа“, което ще се проведе във формата на хакатон. В него заедно с международните партньори ще разработим и тестваме бизнес модели за устойчив и алтернативен туризъм. От България включваме проект за вело маршрут в Челопеч.

Истории от Европа: иновативни културни маршрути

На 29 септември от 15 ч. в София проведохме публично събитие посветено на иновации в културния туризъм, инструменти за разработване на дигитални предложения и вдъхновяващ пример на успешно междусекторно партньорство от чужбина. Събитието беше посетено от представители на културния и туристическия сектор в България. То е част от проектa „Истории от Европа“ подкрепен от програма Еразъм +.

„Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура – публики“

Започваме работа по нов проект подкрепен от НФК в партньорство с Дома на хумора и сатирата, Габрово; Природонаучен музей с. Черни Осъм; читалище „Просвета 1881“ в с. Костенец; и читалище „Елин Пелин 1896“, Елин Пелин. Проектът е насочен към публиката на културни организации от по-малки населени места в България, които са важен двигател за живота в своите общности и се стремят към творчески сътрудничества извън стандартните културни практики за трайна връзка със своята публика – на място и онлайн. В работна група организации и ментори ще разработят механизми за оценяване на ефекта от дейностите им върху публиките и за по-ефективното свързване с тях, като тестват резултата в нови продукти с добавена стойност.
Очаквайте подробности скоро!

„Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“ - резултати

Проектът „Отново свързани..“ завърши успешно с две финални събития, в които представихме резултатите от проучването на публики и експериментите с дигитално културно съдържание, и работихме с представители на организации за създаването на профил на целевата им публика. Вижте всичко за проекта тук.

Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони - ESPON HERIWELL

Културното наследство има стратегическо значение в европейския дневен ред. Доказателство за това е проучването на ESPON „Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони“ (2020–2022). Европейският анализ включва и България. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Отново свързани: културният сектор в извънредно положение"

В началото на 2020 г. Интеркултура Консулт интервюира 11 представители на независимия културен сектор в сферата на изкуствата и културния туризъм, които споделиха как извънредното положение засяга тяхната дейност и доходи, както и как те се справят с новото предизвикателство. Вижте пълния текст тук.

Дигитални аудитории

Дигиталната аудитория заема водеща роля в културния сектор (в други сектори тя е фактор от много време). Интеркултура консулт предоставя експертиза за опознаване и формиране на аудитория посредством цифрови канали и анализ на достъпа до целеви групи през няколко различни по своята функция канала: уебсайт, социални медии, реклама, платено и органично търсене, пренасочване от други сайтове и е-поща. Информацията, която можем да научим от различните канали е разнообразна и винаги е полезна за организациите. Тя дава представа кои са настоящите ни аудитории и до кого не достигаме, както и идеи за бъдещи партньорства. Свържете се с Интеркултура Консулт, ако се интересувате от анализ на дигиталните аудитории.