Сътрудничество

2023-2025 - Collab 4 HySust CCI

Сътрудничество в иновации за хибридна дейност и по-добра устойчивост в културните и творчески индустрии

2023 - Играещият човек

Създател и потребител

2023 - Жизненост

Жизненост

2022 - Времеви перспективи

Tрайни ползи от връзката култура – публики

2021 - Истории от Европа

Международният проект European Stories ("Истории от Европа") с подкрепата на програма Еразъм +

2021 - Отново свързанипублики и културно съдържание в дигитална среда