Отново свързани:
публики и културно съдържание в дигитална среда

Проект на Интеркултура Консулт с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"

„Отново свързани“ приключи успешно през август 2021 г. Проектът събра ценна информация за интересите и навиците на публиките в България към културно съдържание в дигитална среда. Проектът предложи възможност за инкубация на творчески продукти чрез експерименти с ново съдържание в дигитална среда. Вижте детайлна информация по-долу.

Публично представяне на резултатите от проекта

На 26 август проведохме онлайн работилница „Публики в дигитална среда“ в нея с представители на културни организации от страната разработихме профил на целевите аудитории и споделихме методи за свързване и поддържане на комуникацията с тях в дигитална среда.

На 13 юли заедно с творческите партньори представихме резултати и опит от проекта. На място в Swimming Pool споделихме с културни организации от София, Елин Пелин и Габрово данни от анализа на публики, както и опита с експерименти с дигитално съдържание и насоки за работа в дигитална среда. Събитието се предаваше на живо и във Facebook. Вижте записа тук.

Вижте презентацията със споделените резултати тук.

Насоки за културни организации за работа в дигитална среда

Въз основа на проучването в проекта и анализ на работата на творческите партньори по него, бяха създадени насоки за работа със съдържание в дигитална среда за културни организации. Експертите по аудио-визуално съдържание Лидия Пейчева и Емил Денев съставиха набор от стратегически и технически насоки за планиране, създаване и разпространение на съдържание онлайн. Вижте документа тук.

Експериментално съдържание от творчески партньори:

В изработването на експерименталното съдържание и провеждането на събитията свързани с него, партньорите взеха предвид откритията от проведената анкета и фокус групи.

ОСАИК „36 Маймуни“ представи серия от онлайн четения на пиеса „Случаят Пипилоти Мист“. Можете да видите епизодите тук. Вторият експеримент на организацията включваше излъчване на филма „В малкия голям свят на прилепите“ в Instagram.

Куклен театър „Мале-мале“ проведе хибридно събитие на 16 май 2021 г. – епизод от тяхното онлайн предаване „Светът на Мале-мале“. За първи път организацията направи епизод с публика на място. Можете да видите запис от излъчването тук.

Фондация „Мийтинг Пойнтс“ създаде дигитален прототип на тяхната разходка Food and Spices, която провеждат в района на „Женски пазар“, София. Дигиталният формат позволява на потребителите самостоятелно да преминат част от маршрута, по който иначе организацията води групови разходки. Дигиталният формат беше достъпен на български и английски език.

Проучване:

Проучването по проекта се проведе в три етапа:

  • Анализ на настоящите дигитални публики на творческите партньори
  • Онлайн анкета с широката публика в периода декември 2020 – февруари 2021 г., в която се включиха над 700 човека.
  • 4 фокус групи с представители на различни кръгове от широката публика през март 2021 г.

Вижте обобщение на основните изводи от първия анализ на анкетата и фокус групите ТУК.

Резултати от анкета за интересите към културно съдържание онлайн:

Тук можете да видите част от резултатите от проучването.

Проектът се изпълнява в партньорство с: Фондация "Meeting Points", Сдружение "ОСАИК 36 Маймуни", Сдружение куклен-театър "Мале-мале", Лидия Пейчева, Нели Стоева, Петя Боюкова, Емил Денев и с любезното домакинство на Swimming Pool, София.

"Отново свързани…" цели да проучи нагласите на публиките към културно съдържание в дигитална среда днес. Партньорството с организации и творци от сферата на театър, музика, кино, перформанс и визуални изкуства гарантира широкоспектърен поглед върху публиките за култура и нуждите им във връзка с културни предложения в тази "нова" среда.

Предпочитанията на публиката ще бъдат проучени чрез анализ на дигиталните аудитории на партниращи организации, анкета сред публиката, фокус групи и експеримент със съдържание. Събраните данни и информация ще послужат за формулиране на стратегически насоки за по-добро свързване на аудитории и културни оператори и по-високо качество на културните предложения в дигитална среда.

"Отново свързани…" е следствие от проучване на Интеркултура Консулт сред дейци от културния сектор за адаптацията им към условията на работа в пандемична обстановка. Можете да прочетете обзора на ситуацията от края на март 2020 г. ТУК.

Партньори: