Отново свързани:
публики и културно съдържание в дигитална среда

Проект на Интеркултура Консулт, осъществен с подкрепата на Национален фонд "Култура" в партньорство с творчески организации и експерти.

„Отново свързани“ приключи успешно през август 2021 г. Проектът събра ценна информация за интересите и навиците на публиките в България към културно съдържание в дигитална среда. „Отново свързани“ предложи възможност за инкубация на творчески продукти чрез експерименти с ново съдържание в дигитална среда. Вижте детайлна информация по-долу.

Публикации с резултати от проекта:

2021

Отново свързани: Нагласи на публиката към културно съдържание в дигитална среда

Автори: Милена Бербенкова, Нели Стоева, Петя Колева

2021

Отново свързани: данни за публиката, отзиви от творческите експерименти и насоки представени през юли 2021 г.

Автори: Милена Бербенкова, Петя Колева, Нели Стоева, Петя Боюкова, и др.

2021

Създаване и разпространение на творческо съдържание за дигитална среда

Автори: Лидия Пейчева, Емил Денев

2021

Отново свързани: първи основни изводи от проучване на интереса към културно съдържание в дигитална среда

Автори: Милена Бербенкова, Петя Колева

Публично представяне на резултатите от проекта

Онлайн работилница онлайн работилница „Публики в дигитална среда“
26 август 2021 г.

Заедно с 12 представители на културни организации от страната разработихме профил на целевите аудитории и споделихме методи за свързване и поддържане на комуникацията с тях в дигитална среда.

Финално представяне на резултати и опит от проекта
13 юли 2021 г., в Swimming Pool

Заедно с творческите партньори споделихме с културни организации от София, Елин Пелин и Габрово данни от анализа на публики, както и опита с експерименти с дигитално съдържание и насоки за работа в дигитална среда. Вижте презентацията на резултатите тук.

Събитието се предаваше на живо и във Facebook. Вижте запис от срещата тук.

Насоки за културни организации за работа в дигитална среда

Въз основа на проучването в проекта и анализ на работата на творческите партньори по него, бяха създадени насоки за работа със съдържание в дигитална среда за културни организации. Експертите по аудио-визуално съдържание Лидия Пейчева и Емил Денев съставиха набор от стратегически и технически насоки за планиране, създаване и разпространение на съдържание онлайн. Вижте документа тук.

Експериментално съдържание от творчески партньори:

В изработването на експерименталното съдържание и провеждането на събитията свързани с него, партньорите взеха предвид откритията от проведената анкета и фокус групи.

„ОСАИК - 36 Маймуни“ представи серия от онлайн четения на пиеса „Случаят Пипилоти Мист“. Можете да видите епизодите тук. Вторият експеримент на организацията включваше излъчване на филма „В малкия голям свят на прилепите“ в Instagram.

Куклен театър „Мале-мале“ проведе хибридно събитие на 16 май 2021 г. – епизод от тяхното онлайн предаване „Светът на Мале-мале“. За първи път организацията направи епизод с публика на място. Можете да видите запис от излъчването тук.

Фондация „Мийтинг Пойнтс“ създаде дигитален прототип на тяхната разходка Food and Spices, която провеждат в района на „Женски пазар“, София. Дигиталният формат позволява на потребителите самостоятелно да преминат част от маршрута, по който иначе организацията води групови разходки. Дигиталният формат беше достъпен на български и английски език.

Проучване:

Проучването, което остава актуално и в европейски план, се проведе в три етапа:
● Анализ на настоящите дигитални публики на творческите партньори
● Онлайн анкета с широката публика в периода декември 2020 – февруари 2021 г., в която се включиха над 700 човека.
● 4 фокус групи с представители на различни кръгове от широката публика през март 2021 г.

Вижте обобщение на основните изводи от първия анализ на анкетата и фокус групите ТУК.

Водещ резултат от анкета за интересите към културно съдържание онлайн::Проектът се осъществи в партньорство с: Фондация "Meeting Points", Сдружение "ОСАИК - 36 Маймуни", Сдружение куклен-театър "Мале-мале", Лидия Пейчева, Нели Стоева, Петя Боюкова, Емил Денев и с любезното домакинство на Swimming Pool, София.

"Отново свързани…" проучи нагласите на публиките към културно съдържание в дигитална среда днес. Партньорството с организации и творци от сферата на театър, музика, кино, пърформанс и визуални изкуства гарантира широкоспектърен поглед върху публиките за култура и нуждите им във връзка с културни предложения в тази "нова" среда.

Предпочитанията на публиката бяха проучени чрез анализ на дигиталните аудитории на партниращи организации, анкета сред публиката, фокус групи и експеримент със съдържание. Събраните данни и информация послужиха за формулиране на стратегически насоки за по-добро свързване на аудитории и културни оператори и по-високо качество на културните предложения в дигитална среда.

"Отново свързани…" е следствие от проучване на Интеркултура Консулт сред дейци от културния сектор за адаптацията им към условията на работа в пандемична обстановка. Можете да прочетете обзора на ситуацията от края на март 2020 г. ТУК.

Партньори: