Времеви перспективи:
трайни ползи от връзката култура – публики

Проект на Интеркултура Консулт с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"

„Времеви перспективи“ представлява микроинкубатор в полза на обновена връзка с публиката на културни организации от по-малки населени места в България. Това са организации, двигател в живота на своите общности, които се стремят към творчески сътрудничества извън обичайните рамки, за да изградят трайна връзка със своята публика – на място и онлайн. В работна група организации и ментори ще разработят механизми за оценяване на ефекта от дейностите им върху публиките и за по-ефективното свързване с тях. Ще бъдат разработени нови културни продукти с добавена стойност и ще се анализира въздействието им върху публиката.

През февруари започва активна работа по създаването на нови културни предложения от страна на партниращите организации. Като част от процеса, те ще се срещнат с куратора Виктория Драганова, която ще предложи подходящи творчески подходи или партньорства според нуждите на всяка организация. Очаквайте през март новини за новите предложения!

В месеците от ноември 2021 г. до февруари 2022 г. работихме с партньорите за създаване на нови културни предложения за свързване с определени целеви аудитории. В работата си до тук анализирахме силните и слабите страни на всеки партньор, както и условията и предизвикателствата, които тяхната среда им предоставя.

През декември 2021 г. запознахме партньорите с възможности за сътрудничество в туристическия сектор. Партньорите се срещнаха с Екатерина Терзиева от Slow Tours, които представят различни местности от България с тяхното културно и природно наследство. Заедно обсъдиха какви са ресурсите на местно ниво, които могат да бъдат активирани в сътрудничество с туристическия сектор.

През ноември 2021 г. проведохме две работилници:

1. Работилница „Ефективна свързаност между организации и публики на място и в дигитална среда“ – в Природонаучен музей с. Черни Осъм. – в нея творческите партньори се запознаха с опита на организациите от проекта „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“. Също така те развиха свои идеи за свързване с публиките и обсъдиха стратегическите нужди за разработване на тези идеи в успешни културни предложения. В работилницата се включиха и доброволци към музея в Черни Осъм, както и представители на изпълнителските изкуства.

2. Онлайн работилница „Международни перспективи“ – в тази работилница творческите партньори се запознаха с опита в разработването на нови творчески услуги и продукти с добавена стойност и тяхното разпространение онлайн от Русия и Германия / Швейцария. Експертите Юлия Бардун и Елиза Калози представиха своя опит в разработването на предложения за свързване на местната и дигиталната общност с културни дейности и продукти. Можете да научите повече за опита в статията на английски език тук. В тази работилница партньорите също работиха за търсенето на потенциални партньори в техните експерименти и стратегия за свързване с тях.

Партньори:

Природонаучният музей в с. Черни Осъм се намира в биосферен парк Централен Балкан. Създаден през 1970 г., днес музеят води активна дейност в областта на природозащитното образование. Той предлага разнообразни образователни програми за своите посетители и партнира с училища в региона. Музеят привлича доброволци от други страни, които подпомагат научната дейност и работата с посетители.

Народно читалище “Просвета-1881” в с. Костенец e първото действащо в Община Костенец. Днес разполага с богата и обновена база, с развита библиотечна дейност и художествена самодейност. Местната традиция от с. Костенец за "Писане на яйца с восък" е включена в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България по инициатива на читалището. Фолклорните и самодейни състави събират множество отличия, а творчески работилници с теми като връзката между природното богатство и културното наследство ангажират младите поколения.

НЧ „Елин Пелин 1896“ води непрекъсната културно-просветна дейност с театрална школа, женски народен хор, фолклорна група, детска вокална група, детска фолклорна група, балетна школа и Представителен Шопски ансамбъл поддържащи българската традиция. Читалището разполага с етнографски фонд както и с отлични пространства за провеждане на културни събития.

Дома на хумора и сатирата в Габрово е основан през 1972 г. верен на мотото “Светът е оцелял, защото се е смял”. Музеят има богат художествен фонд, разнообразни образователни програми за деца и младежи и активна конкурсна дейност. Той подкрепя, съхранява и популяризира хумористичното творчество чрез форуми и културни прояви, включително на международно ниво.

Асоциирани партньори:

Експерти: