Времеви перспективи:
трайни ползи от връзката култура – публики

Проект на Интеркултура Консулт с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"

„Времеви перспективи“ представлява микроинкубатор в полза на обновена връзка с публиката на културни организации от по-малки населени места в България. Това са организации, двигател в живота на своите общности, които се стремят към творчески сътрудничества извън обичайните рамки, за да изградят трайна връзка със своята публика – на място и онлайн. В работна група организации и ментори ще разработят механизми за оценяване на ефекта от дейностите им върху публиките и за по-ефективното свързване с тях. Ще бъдат разработени нови културни продукти с добавена стойност и ще се анализира въздействието им върху публиката.

През ноември 2021 г. провеждаме две работилници:

1. Работилница „Ефективна свързаност между организации и публики на място и в дигитална среда“ – в Природонаучен музей с. Черни Осъм. Творческите партньори почерпят пряко от опита на творческите организации участвали в проекта „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“. След това в екип с експерти ще работят за определяне на дейностите, които ще развият в прототип на нова услуга или продукт.

2. Онлайн работилница „Международни перспективи“ – в тази работилница творческите партньори ще се запознаят с опита в разработването на нови творчески услуги и продукти с добавена стойност и тяхното разпространение онлайн от Русия и Германия / Швейцария.

Партньори:

Природонаучният музей в с. Черни Осъм се намира в биосферен парк Централен Балкан. Създаден през 1970 г., днес музеят води активна дейност в областта на природозащитното образование. Той предлага разнообразни образователни програми за своите посетители и партнира с училища в региона. Музеят привлича доброволци от други страни, които подпомагат научната дейност и работата с посетители.

Народно читалище “Просвета-1881” в с. Костенец e първото действащо в Община Костенец. Днес разполага с богата и обновена база, с развита библиотечна дейност и художествена самодейност. Местната традиция от с. Костенец за "Писане на яйца с восък" е включена в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България по инициатива на читалището. Фолклорните и самодейни състави събират множество отличия, а творчески работилници с теми като връзката между природното богатство и културното наследство ангажират младите поколения.

НЧ „Елин Пелин 1896“ води непрекъсната културно-просветна дейност с театрална школа, женски народен хор, фолклорна група, детска вокална група, детска фолклорна група, балетна школа и Представителен Шопски ансамбъл поддържащи българската традиция. Читалището разполага с етнографски фонд както и с отлични пространства за провеждане на културни събития.

Дома на хумора и сатирата в Габрово е основан през 1972 г. верен на мотото “Светът е оцелял, защото се е смял”. Музеят има богат художествен фонд, разнообразни образователни програми за деца и младежи и активна конкурсна дейност. Той подкрепя, съхранява и популяризира хумористичното творчество чрез форуми и културни прояви, включително на международно ниво.

Асоциирани партньори:

Експерти: