Времеви перспективи:
трайни ползи от връзката култура – публики

Проект на Интеркултура Консулт осъществен с подкрепата на Национален фонд "Култура, в партньорство с осем организации и екип от международни и местни експерти.

„Времеви перспективи“ е микроинкубатор за обновяване на връзка с публиката на културни организации от по-малки населени места в България в партньорство с два музея и две читалища. Това са организации - двигател в живота на своите общности, които се стремят към творчески сътрудничества извън обичайните рамки, за да изградят трайна връзка със своята публика – на място и онлайн.

Партньори и експерти споделят опита си в проекта: поставените цели и дейностите, с които са работили за тяхното постигане.

Представяне на резултати в международна конференция „Занаяти, дизайн, творчество: Между традицията и съвременността“

В началото на юни 2022, пред специалисти от Франция, Полша, Румъния и България екипът на ИКК представи постиженията на партньорите в проекта. Събитието се проведе в Габрово и Пловдив и беше организирано от РЕМО „Етър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Universite Sorbonne Paris Nord, LabSIC, PREFics EA 4246, Фондация „Стойна Кръстанова“, Creative Shift Studies Industries, Culturelle Creation Artistique. Вижте презентацията на английски език ТУК.

Насоки за стратегическо развитие на публики към културни организации.

Създадохме насоки за стратегическо развитие на публики към културни организации.В публикацията са представени резултати от проекта и примери за дейности за развитие на публики тествани от партниращите културни организации.

В периода 2021 – 2022 г. работна група от организациите и ментори разработиха механизми за оценяване на ефекта от културните дейности върху публиките и за по-ефективното свързване с тях. Бяха създадени нови културни продукти с добавена стойност и беше анализирано въздействието им върху публиката.

Какво постигнахме?

Нови културни предложения и подходи за свързване с публиките

В периода от март до юни 2022 г., четирите културни организации създадоха нови предложения към своите публики и развиха подходи за популяризиране на дейностите си.

Подобрена стратегия за комуникация – Природонаучен музей с. Черни Осъм

Снимки от събитието „Ден на рейнджъра“ от 1 юни 2022 г. в Природонаучен музей с. Черни Осъм

Музеят припозна като нужда развитието на дигиталните си канали за комуникация. Екипът разработи стратегия за комуникация на събитията от поредицата „Дни на рейнджъра“. За целта бе нает професионалист в сферата на комуникацията, който в последствие остана част от постоянния си екип и продължава да развива стратегията си за комуникация в дигитална среда.

Нематериално културно наследство, бавен туризъм и дизайн – НЧ „Просвета – 1881“, с. Костенец

Разработени брандирани продукти към работилница посветена на традицията на Костенските писани яйца от 16 април 2022 г.

Читалището работи в партньорство с дизайнер и туристическа агенция Slow Tours BG. Създадена бе съвременна интерпретация на традиционните графични елементи на Костенските писани яйца. Туристи посетиха селото и района по повода. Великденската традиция на с. Костенец бе представена в: работилница за писане на яйца, изложба на витражи, базар и концерт.

Доброволчество – връзка с добавена стойност за местни младежи – Музей на хумора и сатирата, Габрово

Снимка от работилница за доброволци, проведена през март 2022 г.

Музеят въведе програма за доброволчество за младежи на възраст 14 – 29 г. В програмата вече участват активно 15 обучени младежи. Те съдействат на музея в дейности от разнообразен характер: логистика, отразяване на събития, посрещане на гости и посетители и др. Общо над 30 младежи са участвали в работилници: за фотография и видео съдържание, както и с екологична насоченост. Доброволческата програма дава възможност на музея да подобри връзката си с младежка аудитория, а на участниците в нея – да видят културната институция от една скрита за широката публика страна.

Подновяване на интереса към традиционния текстил – НЧ „Елин Пелин – 1896“, Елин Пелин

Снимка от работилница с текстил проведена на 6 юни 2022 г.

Читалището припозна като нужда повишаване на интереса към музейната си сбирка, в която присъстват предмети свързани с традиционна обработка на текстил. За популяризиране на сбирката читалището направи промоционални видеоклипове и работилница за деца и младежи за изработка на предмети от вълна.

През февруари 2022 партниращите организации започнаха активна работа по създаването на нови културни предложения. Като част от процеса, те се срещнаха с куратора Виктория Драганова, която ги запозна с подходящи творчески подходи и артисти за сътрудничество.

В месеците от ноември 2021 г. до февруари 2022 г. работихме с партньорите за създаване на нови културни предложения за свързване с определени целеви аудитории. В работата си до тук анализирахме силните и слабите страни на всеки партньор, както и условията и предизвикателствата, които тяхната среда им предоставя. В резултат от анализите, Лидия Пейчева изготви „визитки“ на организациите

През декември 2021 г. запознахме партньорите с възможности за сътрудничество в туристическия сектор. Партньорите се срещнаха с Екатерина Терзиева от Slow Tours, които представят различни местности от България с тяхното културно и природно наследство. Заедно обсъдиха какви са ресурсите на местно ниво, които могат да бъдат активирани в сътрудничество с туристическия сектор.

През ноември 2021 г. проведохме две работилници:

1. Работилница „Ефективна свързаност между организации и публики на място и в дигитална среда“ – в Природонаучен музей с. Черни Осъм. – в нея творческите партньори се запознаха с опита на организациите от проекта „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“. Също така те развиха свои идеи за свързване с публиките и обсъдиха стратегическите нужди за разработване на тези идеи в успешни културни предложения. В работилницата се включиха и доброволци към музея в Черни Осъм, както и представители на изпълнителските изкуства.

2. Онлайн работилница „Международни перспективи“ – в тази работилница творческите партньори се запознаха с опита в разработването на нови творчески услуги и продукти с добавена стойност и тяхното разпространение онлайн от Русия и Германия / Швейцария. Експертите Юлия Бардун и Елиза Калози представиха своя опит в разработването на предложения за свързване на местната и дигиталната общност с културни дейности и продукти. Можете да научите повече за опита в статията на английски език тук. В тази работилница партньорите също работиха за търсенето на потенциални партньори в техните експерименти и стратегия за свързване с тях.

Партньори:

Природонаучният музей в с. Черни Осъм се намира в биосферен парк Централен Балкан. Създаден през 1970 г., днес музеят води активна дейност в областта на природозащитното образование. Той предлага разнообразни образователни програми за своите посетители и партнира с училища в региона. Музеят привлича доброволци от други страни, които подпомагат научната дейност и работата с посетители.

Народно читалище “Просвета-1881” в с. Костенец e първото действащо в Община Костенец. Днес разполага с богата и обновена база, с развита библиотечна дейност и художествена самодейност. Местната традиция от с. Костенец за "Писане на яйца с восък" е включена в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България по инициатива на читалището. Фолклорните и самодейни състави събират множество отличия, а творчески работилници с теми като връзката между природното богатство и културното наследство ангажират младите поколения.

НЧ „Елин Пелин 1896“ води непрекъсната културно-просветна дейност с театрална школа, женски народен хор, фолклорна група, детска вокална група, детска фолклорна група, балетна школа и Представителен Шопски ансамбъл поддържащи българската традиция. Читалището разполага с етнографски фонд както и с отлични пространства за провеждане на културни събития.

Дома на хумора и сатирата в Габрово е основан през 1972 г. верен на мотото “Светът е оцелял, защото се е смял”. Музеят има богат художествен фонд, разнообразни образователни програми за деца и младежи и активна конкурсна дейност. Той подкрепя, съхранява и популяризира хумористичното творчество чрез форуми и културни прояви, включително на международно ниво.

Асоциирани партньори:

Експерти: