Времеви перспективи:
трайни ползи от връзката култура – публики

Проект на Интеркултура Консулт с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"

„Времеви перспективи“ е микроинкубатор за обновяване на връзка с публиката на културни организации от по-малки населени места в България. Това са организации - двигател в живота на своите общности, които се стремят към творчески сътрудничества извън обичайните рамки, за да изградят трайна връзка със своята публика – на място и онлайн.

В проекта работна група от организации и ментори разработиха механизми за оценяване на ефекта от културните дейности върху публиките и за по-ефективното свързване с тях. Бяха създадени нови културни продукти с добавена стойност и беше анализирано въздействието им върху публиката.

Представихме резултатите от проекта на международната конференция „Занаяти, дизайн, творчество: Между традицията и съвременността“

В началото на юни, пред специалисти от Франция, Полша, Румъния и България екипът на ИКК представи постиженията на партньорите в проекта. Събитието се проведе в Габрово и Пловдив и беше организирано от РЕМО „Етър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Universite Sorbonne Paris Nord, LabSIC, PREFics EA 4246, Фондация „Стойна Кръстанова“, Creative Shift Studies Industries, Culturelle Creation Artistique.

Нови културни предложения и подходи за свързване с публиките

От март до юни, четирите културни организации – партньори в проекта, създадоха нови предложения към своите публики и развиха подходи за популяризиране на дейностите си.

Подобрена стратегия за комуникация – Природонаучен музей с. Черни Осъм

Снимки от събитието „Ден на рейнджъра“ от 1 юни 2022 г. в Природонаучен музей с. Черни Осъм

Музеят припозна като нужда развитието на дигиталните си канали за комуникация. Екипът разработи стратегия за комуникация на събитията от поредицата „Дни на рейнджъра“. В рамките на проекта музеят има възможност временно да наеме професионалист в сферата на комуникацията, който изработи дигиталната стратегия за комуникация на събитието. В последствие музеят има възможност да наеме специалиста като част от постоянния си екип и продължава да развива стратегията си за комуникация в дигитална среда.

Нематериално културно наследство, бавен туризъм и дизайн – НЧ „Просвета – 1881“, с. Костенец

Снимки от работилница и базар посветени на традицията на Костенските писани яйца от 16 април 2022 г.

Читалището работи в партньорство с дизайнер и туристическа агенция. Със съдействието на дизайнер бе създадена съвременна интерпретация на традиционните графични елементи на Костенските писани яйца. В партньорство с туристическа агенция читалището привлече посещение от туристи в селото и района. Жители и посетители на селото се запознаха отблизо с Великденската традиция на с. Костенец в рамките на: работилница за писане на яйца, изложба на витражи, базар и концерт.

Доброволчество – връзка с добавена стойност за местни младежи – музей „Дом на хумора и сатирата”, Габрово

Снимка от работилница за доброволци, проведена през март 2022 г.

Музеят започна програма за доброволчество за младежи на възраст 14 – 29 г. В програмата действа вече активно ядро от обучени 15 младежи. Те съдействат на музея в дейности от разнообразен характер: логистика, отразяване на събития, посрещане на гости и посетители и др. Общо над 30 младежи са участвали в работилници: за фотография и видео съдържание, както и с екологична насоченост. Доброволческата програма дава възможност на музея да подобри връзката си с младежка аудитория, а на участниците в нея – да видят културната институция от една скрита за широката публика страна.

Подновяване на интереса към традиционния текстил – НЧ „Елин Пелин – 1896“, Елин Пелин

Снимки от работилница с текстил проведена на 6 юни 2022 г.

Читалището припозна като нужда повишаване на интереса към музейната си сбирка, в която присъстват предмети свързани с традиционна обработка на текстил. За популяризиране на сбирката читалището направи промоционални видеоклипове и работилница за деца и младежи за изработка на предмети от вълна.

През февруари партниращите организации започнаха активна работа по създаването на нови културни предложения. Като част от процеса, те се срещнаха с куратора Виктория Драганова, която ги запозна с подходящи творчески подходи и артисти за сътрудничество.

В месеците от ноември 2021 г. до февруари 2022 г. работихме с партньорите за създаване на нови културни предложения за свързване с определени целеви аудитории. В работата си до тук анализирахме силните и слабите страни на всеки партньор, както и условията и предизвикателствата, които тяхната среда им предоставя. В резултат от анализите, Лидия Пейчева изготви „визитки“ на организациите

През декември 2021 г. запознахме партньорите с възможности за сътрудничество в туристическия сектор. Партньорите се срещнаха с Екатерина Терзиева от Slow Tours, които представят различни местности от България с тяхното културно и природно наследство. Заедно обсъдиха какви са ресурсите на местно ниво, които могат да бъдат активирани в сътрудничество с туристическия сектор.

През ноември 2021 г. проведохме две работилници:

1. Работилница „Ефективна свързаност между организации и публики на място и в дигитална среда“ – в Природонаучен музей с. Черни Осъм. – в нея творческите партньори се запознаха с опита на организациите от проекта „Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда“. Също така те развиха свои идеи за свързване с публиките и обсъдиха стратегическите нужди за разработване на тези идеи в успешни културни предложения. В работилницата се включиха и доброволци към музея в Черни Осъм, както и представители на изпълнителските изкуства.

2. Онлайн работилница „Международни перспективи“ – в тази работилница творческите партньори се запознаха с опита в разработването на нови творчески услуги и продукти с добавена стойност и тяхното разпространение онлайн от Русия и Германия / Швейцария. Експертите Юлия Бардун и Елиза Калози представиха своя опит в разработването на предложения за свързване на местната и дигиталната общност с културни дейности и продукти. Можете да научите повече за опита в статията на английски език тук. В тази работилница партньорите също работиха за търсенето на потенциални партньори в техните експерименти и стратегия за свързване с тях.

Партньори:

Природонаучният музей в с. Черни Осъм се намира в биосферен парк Централен Балкан. Създаден през 1970 г., днес музеят води активна дейност в областта на природозащитното образование. Той предлага разнообразни образователни програми за своите посетители и партнира с училища в региона. Музеят привлича доброволци от други страни, които подпомагат научната дейност и работата с посетители.

Народно читалище “Просвета-1881” в с. Костенец e първото действащо в Община Костенец. Днес разполага с богата и обновена база, с развита библиотечна дейност и художествена самодейност. Местната традиция от с. Костенец за "Писане на яйца с восък" е включена в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България по инициатива на читалището. Фолклорните и самодейни състави събират множество отличия, а творчески работилници с теми като връзката между природното богатство и културното наследство ангажират младите поколения.

НЧ „Елин Пелин 1896“ води непрекъсната културно-просветна дейност с театрална школа, женски народен хор, фолклорна група, детска вокална група, детска фолклорна група, балетна школа и Представителен Шопски ансамбъл поддържащи българската традиция. Читалището разполага с етнографски фонд както и с отлични пространства за провеждане на културни събития.

Дома на хумора и сатирата в Габрово е основан през 1972 г. верен на мотото “Светът е оцелял, защото се е смял”. Музеят има богат художествен фонд, разнообразни образователни програми за деца и младежи и активна конкурсна дейност. Той подкрепя, съхранява и популяризира хумористичното творчество чрез форуми и културни прояви, включително на международно ниво.

Асоциирани партньори:

Експерти: